Donatii

Pentru persoane fizice

Puteți direcționa 2% din impozitul datorat pe venitul anual către o asociație sau fundație prin completarea Anexei 230 de la formularul de Declarație de impozit pe venitul anual.

Descarcă formularul aici:   cerere_230_2014- Asociația Growth

Cat cheltuiți?

Nimic!

Această sumă este o parte a bugetului de stat care este direcționată de către dumneavoastră către asociația noastră. Fiind o organizație nonprofit, resursele noastre sunt limitate iar marea majoritate a activităților noastre sunt realizate prin sponsorizări și donații.

Care sunt datele ?

Denumire entitate Asociația Growth
Cod de înregistrare fiscală (CIF) – 32901588

Cont (IBAN) bancar – RO86BTRLRONCRT0240328801 (RON)

Banca Transilvania-sucursala Traian, București

Pentru companii

Ești companie? SCHIMBA DESTINE GRATIS (și pe deasupra primești BONUS promovare).

(dacă nu ești ÎNCĂ patron , avem rugămintea să trimiți acest link la o persoană care ar putea aprecia aceasta oportunitate)

Ce trebuie să faci:

Trebuie doar să direcționați 20% din impozitul pe profit pe 2014 (dar nu mai mult de 0.3% din cifra de afaceri) către Asociația Growth.

  • Este legal (întrebați contabilitatea)
  • Nu va costa nimic. E GRATIS!
  • Beneficiați de o plusvaloare imensa, concretizata în 2 direcții: satisfacția că schimbați destine + promovare.

Codul Fiscal a introdus din 2004 o facilitate la impozitare, de care încă foarte puține societăți comerciale fac uz, si anume redirecționarea a 20% din impozitul pe profit datorat statului către un ONG.

Procedura in sine este una extreme de facila, presupunând eforturi minime din partea societății comerciale. In primul rând se va întocmi un contract de sponsorizare. De menționat este faptul ca societatea va trebui sa realizeze, la momentul redactării contractului, o estimare a valorii cotei de 20%. Contractul astfel finalizat va fi apoi trimis ONG-ului in cauza, care il va semna si stampila, cu obligația de a returna companiei exemplarul primit.